อุปกรณ์ชุดบานสวิง-เลื่อนรางแขวน

รายละเอียดสินค้า :

มือจับสแตนเลส แบบตรง ,โค้ง


กุญแจสวิงบิด , สวิงไข 2 ทาง  สีขาว , ชา, ดำ , อบขาว


กุญแจขอสับบิด ,ขอสับไข 2 ทาง  สีขาว , ชา, ดำ , อบขาว


ไกด์ล้อ


ล้อรางแขวน


โช้คประตูสวิง


โช้คประตูบานเลื่อน


สักหลาดบานสวิง


มือจับฝังรางแขวน  สีขาว , ชา, ดำ , อบขาว

กลอนสวิง  สีขาว , ชา, ดำ , อบขาว