อุปกรณ์ติดตั้งชุดบานเลื่อน

รายละเอียดสินค้า :

ยางกันชนเหลี่ยม,กลม   สีเทา ,ชา , ดำ ,อบขาว


ยางอุดรู สีเทา ,ชา , ดำ ,อบขาว


ยางหุ้มบานเลื่อนกระจก 5, 6 มม.   สีเทา ,ชา , ดำ ,อบขาว


ล็อคกลางบานเลื่อน ขวา, ซ้าย สีเทา ,ชา , ดำ ,อบขาว